Nyheter v.21

Denna vecka har de flesta förbättringarna skett "bakom kulisserna" , men ett par synliga förändringar är också gjorda. Till exempel:

✔ Utloggning
Du hamnar nu på bokningssidan efter att du som inloggad användare loggat ur systemet.

✔ Inte visa tillfällen med avvikande datum som tillägg
Nu filtreras tillfällen vars datum inte stämmer med huvudbokningens datumintervall bort när de erbjuds som tillägg.

✔ Varna om sista produkten tas bort
Som inloggad administratör kan du ta bort produkter ur bokningar, så länge inte sista produkten tas bort. Det kommer nu upp en varning som uppmärksammar dig om detta.

Anders
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.