Nyheter v.25

Den stora ändringen denna gång är att vi påbörjat arbetet med en ny avancerad kontonivå för dig som vill få ut mer av ditt bokningssystem. Så i och med denna uppdatering finns kontonivåerna "Bas" och "Avancerat".

Till en början finns bara möjligheten att formatera produktens beskrivningstext som ny funktion (mer om den nedan) i det avancerade kontot, men det kommer löpande fyllas på med fler funktioner.

Tills vidare får du testa den avancerade kontonivån helt gratis, men tids nog kommer vi börja ta betalt för den. Vi förvarnar i god tid innan det sker.

✔ Byt kontonivå
Vi har som sagt infört två olika typer av konton - bas och avancerat. Du ändrar mellan dessa under "Inställningar", "Konto" och "Kontonivå". Just nu är det gratis att uppgradera till avancerat konto.

Formatera beskrivningstexter
Du med kontonivå avancerad kan nu komma åt mer avancerade formateringsmöjligheter för de texter som beskriver det du säljer eller hyr ut. Formateringen du kan göra gäller bland annat fet eller kursiv stil, länkar, listor och textfärg. Formateringen gäller enbart den beskrivande texten till objektet.

✔ Administrationssidorna har gjorts om lite
Vi har ändrat lite i administrationssidorna. Den mest uppenbara ändringen är att de flesta egenskaper du kan ändra och lägga till på dina objekt nu inte dyker upp i en popup-ruta. Istället stannar du kvar på samma sida och kan ändra direkt på sidan.

Även sidan "Konto" under "Inställningar" har gjorts om lite och fått flikar för varje avsnitt.

Anders
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.