Rebnis Online för Hotell

Utbud
Poolobjekt - hotellrum
 • Skapa kategori, välj identifierbara poolobjekt om du har flera liknande rum.
 • Sätt Hotellrum som namn och ange i beskrivning tid för in- o utcheckning (behövs i nuläget, kommer att förändras inom kort) Ange om man kan boka per dygn eller timme i Boknings- och prisenhet. Välj momssats. Välj Aktiv för publicering direkt eller Aktivera på datum för kommande publiceringsdatum.
 • Skapa objekt med beskrivning och vad som ingår
 • Dubbelrum med antal
 • Enkelrum med antal
 • Svit med antal
 • Gå till Tillgänglighetsregler
 • Döp tillgänglighetsregeln med te x Hotellrum och ange i Typ av tid och markera samtliga dagar i veckan om bokning kan ske ”när som helst”.
 • Spara och klicka upp Hotellrum och klicka på Lägg till kategori.
 • Välj vilka kategorier som ska ingå i den här tillgänglighetsregeln genom att markera i den lilla rutan i högra hörnet. Klicka på den blå rutan.
 • Tryck nu på texten Hotellrum (namnet på den skapade tillgänglighetsregeln) och få upp vilka kategorier som är kopplade till tillgänglighetsregeln. Gå till Sätt priser och lägg in det aktuella priset. Om du vill ändra är det bara att gå tillbaka och Ändra priser.
Gör en provbokning i Bokning för att se att allt blivit rätt.

Unika objekt – SPA
 • Skapa kategori, välj Timuthyrning
 • Sätt SPA som Namn, ange Boknings- o prisenhet i antal minuter eller timme (priset som sedan sätts i tillgänglighetsregel beräknas på valda anta x det som sätts här)
 • Ange minsta bokningstid och max bokningstid, ange momssats.
 • Välj Aktiv för publicering direkt eller Aktivera på datum för kommande publiceringsdatum. (Kan även göras på de objekt som skapas).
 • Skapa objekt med namn och beskrivning. Du kan ange flera objekt som te x bastu, massage, bubbelpool osv.
 • Gå till Tillgänglighetsregler
 • Döp den till SPA och välj Öppettider
 • Bocka i de dagar det finns tillgängligt och på vilka tider (om det är olika tider på olika SPA måste man göra fler kategorier)
 • Spara och klicka upp SPA och Lägg till Kategori.
 • Välj vilka kategorier som ska ingå i den här tillgänglighetsregeln genom att markera i den lilla rutan i högra hörnet. Klicka på den blå rutan.
 • Tryck nu på texten SPA (namnet på den skapade tillgänglighetsregeln) och få upp vilka kategorier som är kopplade till tillgänglighetsregeln. Gå till Sätt priser och lägg in det aktuella priset. Om du vill ändra är det bara att gå tillbaka och Ändra priser.
Gör en provbokning i Bokning för att se att allt blivit rätt.

Demosida https://rebnis.online/demohotell
Lars-Emil

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.