Till senaste kommentaren

Tidigare månaders inkvarteringsstatistik till SCB?

Går det att exportera tidigare månaders inkvarteringsstatistik till SCB?

Kommentarer

  • Ja. Förutsatt att en fungerande e-postserver och ert anläggnings-id hos SCB är inställt under "Inställningar -> E-post" respektive "Inställningar -> Rapporter -> Export".

    Gå sedan till "Arkiv -> Export -> Inkvarteringsrapport (SCB) -> Exportera".


    Välj där vilket datum som helst under den månad som ska exporteras. Tryck sedan "OK".

    Så i detta exempel kommer april 2019 att exporteras.

    Anders
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.