Vad är nytt i Online 2020-11-04

✔ Fasta tider på kategorier
Det går nu på vissa typer av kategorier att ange en fördefinierad start- och sluttid. Finns detta angivet kan inte bokaren själv välja tid vid bokning utan bara ange start- och slutdatum, tiden sätts då automatiskt till den som är angiven i kategorin.

✔ Boka mer på samma datum
När man lagt något i varukorgen och väljer att boka mera så föreslås automatiskt samma datum och tid som det senaste man la i varukorgen.

✔ Bokningar sorterade på tid
I bokningskalendern, samt när man öppnar en bokning, visas nu alla saker sorterade i tidsordning.

✔ Smidigare aktivering och inaktivering
Tidigare laddades hela sidan om när ett objekt/aktivitet/tillfälle aktiverades eller inaktiverades, detta gjorde att man hamnade längst upp i listan och fick scrolla ner igen för att komma till samma ställe. Nu ändras bara en text på objektet och man är kvar på samma ställe i listan.
Catharina Törngren Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.