Vad är nytt i Rebnis Jupiter 2020.2.0

Versionen släpptes 2020-10-22

✔ Ändring i artikelplaneringsrapporten
Artikelplaneringsrapporten visar nu gästens namn om rutan "Visa rum" kryssas i och det finns artiklar inbokade på själva rummet. Tidigare visades beställarens namn på samtliga rum. Rapporten nås via "Övrigt -> Rapporter".


✔ Organisationsnummer i exportfilen till Visma Control
Nu skickas kundens organisationsnummer i exportfilen till Visma Control. Exporten till Visma Control kräver ett tillägg i licensen. Hör av er om ni är intresserade av att komma igång.

✔ Överföringar från Rebnis Kassa på kassaavslutet
Tidigare grupperades alla överföringar från Rebnis Kassa på en godtycklig artikel på kassaavslutet i Jupiter. Detta är nu korrigerat och istället kommer överföringsartikelns namn användas.


✔ Blockerade rum visas på städlistan
I och med denna version visas även blockerade rum på städlistan, om rapporttyperna "Med namn och anteckningar" eller "Med anteckningar" används. Rapporten nås via "Övrigt -> Rapporter".


✔ Visa städområde i städlistan
Valt städområde skrivs nu ut på städlistan.


✔ Visa både kanalens och kanalhanterarens bokningsnummer
Det går nu att se både kanalen och kanalhanterarens bokningsnummer under "Webb"-fliken i en logibokning som härstammar från en bokningskanal.


✔ Varning om prislisteradernas datumintervall är utanför prislistans övergripande datumintervall
Nu visas en röd varningstext längst ned i prislistan om någon av prislisteradernas datumintervall ligger utanför själva prislistans datumintervall.


✔ Längre adresser
Det går nu att spara längre adresser i kund- och gästregistret. Den nya gränsen ligger vid 60 tecken och gäller naturligtvis även inmatningsrutorna för adress vid fakturering.

✔ Bokningsmärkning i totalöversikten
Totalöversikten kan nu färglägga bokningar enligt den bokningsmärkning som görs i logi- och/eller arrangemangsbokningen. För att slå på funktionen måste du högerklicka i totalöversikten och välj "Färglägg efter bokningsmärkning". Funktionen tar hänsyn till hur inställningen "Använd egna färger enbart på prel/del." som finns i "Register -> Inställningar -> Bokning" är inställd.
Totalöversikten nås via "Visa"-menyn.


✔ Varning om blockering kan leda till överbokning
Blockering av enskilda rum kan leda till överbokning om det finns otilldelade rum av samma rumstyp. Säg att det till exempel finns fem enkelrum, samtliga är dock bokade, men otilldelade. Om ett av rummen nu blockeras kommer en varning visas som förkunnar att det riskerar uppstå en överbokning om blockeringen genomförs.


✔ Ställa in eget ämne för e-postbekräftelse
Det går nu att ställa in eget ämne för bekräftelse och delbekräftelse via e-post. Inställningen görs via "Register -> Inställningar -> E-post".

Tänk på att systemet automatiskt lägger till "för bokning <bokningsnummer>" på slutet.✔ Söka på organisationsnummer
I kundregistret går det nu att söka på organisationsnummer.


✔ Använda "Lägg på planerat" utan att ha tilldelat rum
I vissa situationer vore det användbart att kunna lägga på planerat utan att ha tilldelat bokningen några specifika rum. Vi har nu gjort det möjligt. Det medför dock att logiuträkningen i vissa rapporter, som exempelvis logisiffrorna som rapporteras till MiWell samt en rapport i Rebnis Report som heter "Beläggningsstatistik per rumstyp". Därför har vi gjort så att denna funktion måste slås på via en inställning. Den nås via "Register -> Inställningar -> Ekonomi":


När inställningen är påslagen är det bara att lägga på planerat i notan, trots att bokningen saknar tilldelade rum. Ett förbehåll finns dock. Det är ifall prislistan innehåller pris för specifika objekt. Då kommer programmet att säga ifrån. Det fungerar alltså bara med prislistor UTAN rumsspecifika priser.* * * Justeringar i hanteringen mot BookVisit * * *
Vi har i denna versionen gjort ett antal förbättringar i hur Jupiter jobbar mot BookVisit. Ändringarna gäller i Jupiter, det bakomliggande systemet som sköter synkningarna mot BookVisit samt i den så kallade "BookVisit-klienten".

Synka om tillgänglighet
Det går nu att initiera en fullständig omsynkning av tillgänglighet. Gå till "Register -> Webbokning -> Kanalhantering" och sedan fliken "Inställningar". Tryck på knappen "Synka om tillgänglighet".


Varning vid ärvda prisavtal
I programmet som formellt heter "Jupiter - BookVisit adminsitration", men som är mer känt som "BV admin", visas nu en slags varning om ett ärvt/beräknat prisavtal används. Ärvda/beräknade prisavtal FÅR INTE användas om BookVisit är inhopplat med Jupiter. Därför visas nu en ikon föreställandes en kedja. Det är ytterst rekommenderat att ni tar bort sådana prisavtal i BookVisit.


Inte kunna koppla mot felinställt prisavtal
I BV Admin går det nu inte att koppla ihop en Jupiter-prislista mot ett BookVisit-prisavtal som är inställt på "Per enhet". Prisavtalet i BookVisit måste vara inställt på "Per gäst".
Anders Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.