Vad är nytt i Rebnis Kassa 2.4.0?

Versionen släpptes 2019-12-02

✔ Personalkollens stämpelklocka light
Vi har nu stöd för Personalkollens stämpelklocka light direkt i kassan. Kontakta sales@rebnis.se för mer information!


✔ Röd text på vänta 
"Vänta" blir nu rött på köksbongen, förutsatt att er bongskrivare skriver ut med hjälp av färgband.

✔ Stänga av automatisk fram
Det går nu att ställa in så att bonggrupper med "Automatisk vänta" aldrig går direkt - det vill säga de måste alltid frammas manuellt. Inställningen görs via "Inställningar -> Utskrifter" och heter ""Automatisk "vänta"" går aldrig direkt". 

✔ Visa produkter på frambong
Vill ni se vilka produkter som frammas på frambongen går det nu att slå på via "Inställningar -> Utskrifter". Kryssa i "Visa produkter på frambong" och tryck "Spara".

✔ Visa bongtyp och visningsnamn i produktregistret
Nu visas produkternas bongtyp och visningsnamn direkt i produktregistret. Du behöver alltså inte längre klicka på varje produkt för att se detta.

✔ Kreditfaktura
Fakturor med negativt belopp får nu överskriften "Kreditfaktura" (istället för "Faktura" som det var tidigare).

✔ Kontantuttag-funktionen är tillbaka
I version 2.3.0 tog vi bort kontantuttag-funktionen, men nu är den - på allmän begäran - tillbaka i och med denna version.

✔ Markören hamnar direkt i prisrutan
Du kan nu börja skriva in pris direkt när du ändrar eller lägger till en enhet i en produkt.


✔ Exportera resultatenhet till Caspeco
Nu exporteras kassaprofilens resultatenhet till Caspeco.

✔ Kassanummer, datum och tid vid Jupiteröverföring
Nu märks rumsöverföringen till Jupiter upp med kassanummer, datum och tid när de landar i Jupiters nota.

✔ Visa licensinformation
I "Om"-rutan går det nu att se exakt vilka moduler som är aktiverade i licensen. Funktionen nås via "Applikationsmenyn (nedåtpilen längst upp till vänster i programmet) -> Om" och fliken "Licens".


✔ Retur till referensbetalning
Det har tidigare inte varit möjligt att göra retur till betalsätt av typen "referensbetalning". Men från och med denna version är det möjligt.

 Dubbla notor i notalistan
Vi har lagat en brist som gjorde att notor med sparade paket visades dubbelt i hämta nota-listan.

 Inte kunna öppna samma nota samtidigt på flera kassor
Tidigare har det i vissa situationer varit möjligt att öppna samma nota på flera kassor samtidigt. Det har vi nu stramat åt och en nota går således bara att öppna på en kassa i taget. Om en nota markeras i bordsfliken avmarkeras den automatiskt efter två minuter och kan därmed öppnas/markeras på en annan kassa.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.