Vad är nytt i Rebnis Kassa 2.7.0

Versionen släpptes 2020-01-27

✔ Datum och tid när notan skapats och ändrats
Rutan för att hämta nota/bord har utökats med datum och tid för när notan skapades och senast ändrats. Det går även att klicka på kolumnerna för att sortera på önskad kolumn.


✔ Stänga av möjlighet till rabatt
Det går nu att stänga av möjligheten att kunna lämna rabatt på produkter. Valet görs i produktregistret.


✔ Välja prislista i kassan
Det har sedan tidigare gått att ha olika prislistor i systemet. Men de har varit kopplade till kund/presentkort. Nu går den funktionen att använda direkt i kassan. Det går då att lägga upp exempelvis en "After Work"-prislista som sedan snabbt går att välja direkt i försäljningsfönstret.

Prislistan skapas i registret under "Prislistor", sedan måste "Välja prislista" kryssas i på de profiler som ska kunna välja prislista.


✔ Förläng presentkorts giltighetstid
Tidigare har presentkort alltid varit giltiga enligt den giltighetsinställning som rådde när presentkortet registrerades. I och med denna version går det nu att förlänga giltighetstiden. Det kräver dock att kortet dras/blippas/väljs i kassan. Sedan går det via kundkort-knappen i menyn att välja "Förläng giltighetstid". Giltighetstiden förlängs med hela månader.


✔ Rapport för aktuella kundkortssaldon
Det finns nu en rapport under "Rapporter" som visar aktuellt saldo på samtliga kundkort.


✔ Rumsnummer på följesedel vid HotSoft-överföring
Nu visas rumsnummer på följesedeln när överföring till HotSoft görs.


✔ Avregistrera kundkort
Det går nu att helt avregistrera ett kundkort via kundkortsknappen i ribbonmenyn. Syftet med det är att kunna återanvända kort som gästen lämnat tillbaka eller om ett presentkort gått ut. Då går det att avregistrera kortet och sedan registrera det på nytt när det ska användas av en ny gäst.

* Notera att kundkortet inte får vara laddat med pengar. I så fall måste det tömmas innan avregistrering går att genomföra.

✔ Invertera toning
Toningen på försäljningknapparna går nu att invertera, så att den istället hamnar i knappens underkant. Ändringen görs i "Register -> Stilmallar".
✔ Rabattkod i Maitres
När du söker på en Maitres-gäst ser du även vilken rabattkod gästen har.


✔ Tydligare enheter på volymrapporten
Nu skrivs grundenheten ut på volymrapporten. Så om något säljs i milliliter räknas det om till centiliter på rapporten.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.