Vad är nytt i Rebnis Kassa 2.7.2

Versionen släpptes 2020-03-24

✔ Fix för export till Caspeco/Personalkollen
Borttagning av profil och/eller klient kan i vissa fall ha gjort att export till Caspeco/Personalkollen stannat av. Detta är nu löst.

✔ Fel dricksbelopp
Tidigare tappade kassakopplade trådbundna Babs/Verifone-terminaler bort eventuell dricks som var på under en krona. Vi har fått en ny mjukvara som styr terminalerna, så nu är detta åtgärdat.

✔ Ändring av väntetid
För att säkerställa så en nota som hämtats i en trådlös betalkortsterminal inte också hämtats i kassan har vi tidigare haft en timer som låser notan i två minuter. Denna timer är nu på allmänt önskemål ändrad till trettio sekunder. Under dessa trettio sekunder är det tänkt att ni ska gå ur notan i betalkortsterminalen - annars kan det bli konstiga följder om notan blir betald i kassan samtidigt som den är öppen i terminalen - eller vice versa.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.