Till senaste kommentaren

Vad visas på X- och Z-dagrapporterna?

Hej, vilken information finns på X- och Z-dagrapporterna / kassaavslutet?

Kommentarer

 • Hej Louise, här kommer en förklaring på de olika delarna i en X- och Z-dagrapport.

  X/Z-dagrapport
  Innehållet på X- och Z-dagrapporter är reglerade enligt Skatteverkets föreskrifter 2014:9 om krav på kassaregister.

  X- och Z-dagrapporter skapas och visas i försäjlningsmodulen under "Kassahantering".

  En Z-dagrapport visar en summering av all försäljning som är gjord på en kassa sedan föregående Z-dagrapport skapades. Vid uttag av Z-dagrapport "nollas" kassan för att påbörja ett nytt arbetspass. En X-dagrapport visar samma information som en Z-dagrapport men kassan nollas inte.

  Nedan visas en genomgång och förklaring av innehållet på en Z-dagrapport.

  Rapportinformation


  Kassa: Det kassanummer som rapporten avser
  Avslutsnummer: Kassanummer-avslutsnummer, exemplet är alltså avslut 2 på kassa 4
  Skapad: Datum och tid då rapporten skapats
  Föregående avslut: Datum och tid då föregående rapport skapades
  Denna rapport innehåller allt som gjorts efter föregående avslut och fram till att denna rapport skapades
  Företag: Det företag/bolag som rapporten avser
  Försäljningsställe: Det försäljningsställe som rapporten avser
  Läs om innebörden av försäljningsställe och företag under "Vanliga frågor och svar"
  Org.nr: Företagets organisationsnummer
  Skapad av: Den användare som skapade rapporten

  Försäljning och retur


  Försäljning: Här listas alla produktgrupper som det sålts från och summan av dessa. Antal är antal produkter
  Laddning av kundkort listas även här som "Laddning "
  Retur: Här listas alla produktgrupper som det gjorts minusförsäljning/retur från och summan av dessa. Antal är antal produkter
  De summor som visas för försäljning och retur är inklusive eventuella rabatter
  Öresavrundning: Visar antal öresavrundningar och summa av dessa. "Övriga justeringar" används inte

  Moms


  Här summeras moms per momssats, fördelat på försäljning och returer.

  Rabatt


  Rabatt visar antal försäljningar som rabatterats per produktgrupp och summa av dessa.

  Summering och betalning


  Summering visar totalsummeringen från försäljning, retur och öresavrundning från sektionerna ovan.
  Betalning visar antal betalningar och belopp som är gjorda per betalsätt.
  Summan av betalningar inkluderar delbetalningar som sparats på öppna notor / oavslutad försäljning.
  Om inga delbetalningar finns på öppna notor ska totalen under summering vara samma summa som totalen under betalning.
  Om det finns mer betalning än försäljning är överskjutande belopp delbetalning som ligger sparade på öppna notor.
  Om det är mindre betalning än försäljning är det för att en öppen nota med tidigare gjord delbetalning slagits ut

  Kassa och avstämning


  Under kassa listas den växelkassa som angetts vid arbetspassets början (ingående)
  och eventuella justeringar som gjorts under passet (justerad).
  Förväntad kassa: Summan av totalen från växelkassa och kontanter från betalning.
  Räknad kassa: Den summa kontanter som angetts av den som räknat kassan vid skapande av Z-dagrapport.
  Obs, denna syns ej på X-rapporten eftersom man endast räknar kassan vid en Z-dagrapport. 
  Differens: Skillnad mellan förväntad och räknad kassa, i exemplet ovan finns det två kronor extra i kassan.
  Om det är differens i kassan så loggas det separat i journalen för att det ska bli enkelt för ansvarig att hitta misstämmande rapporter.
  Obs, denna syns ej på X-rapporten eftersom man endast räknar kassan vid en Z-dagrapport.

  Övrigt


  Lådöppningar: Antal gånger som kassalådan öppnats utan att försäljning genomförts, via knappen "Öppna kassalåda" i kassan.
  Kvitton: Det antal kvitton (positiv försäljning) som slagits ut.
  Kvittokopior: Det antal kvittokopior som slagits ut och totalsumman från dessa.
  Returkvitton: Antal minuskvitton som slagits ut och totalsumman för dessa.
  Oavslutad försäljning: Antal notor som fortfarande är öppna när rapporten skapades som kassan sparat produkter på och summan av dessa.

  Följesedlar


  Under följesedlar listas antal och summa för försäljningar som slagits ut för senare fakturering eller förts över till rumsnota i externt system.
  Summan av dessa listas inte under försäljning ovan då den enbart summerar kvitton, per Skatteverkets definition.

  Grand total


  Grand total summerar all försäljning (utslagna kvitton) som någonsin gjorts på aktuell kassa.
  Försäljning: Summan av all (positiv) försäljning, dvs. kvitton.
  Retur: Summan av all negativ försäljning, dvs. returkvitton. Presenteras som absolutvärde (positivt).
  Netto: Försäljning minus retur.
  Jonas

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.