Om ni just nu upplever problem med att bokningar inte hämtas från Bookvisit beror det på ett centralt fel som uppstod i natt. Vi går just igenom alla våra kunder och åtgärdar de som inte taktat igång självmant. Om ni behöver få igång tjänsten akut bör en omstart av servertjänsten (eller hela servern) lösa problemet.

Mer information