Till senaste kommentaren

Vad betyder alla ord som dyker upp då och då?

Hej,

Jag undrar vad lite olika begrepp betyder, som jag har stött på under tiden, när jag har jobbat i både Rebnis Kassa och Jupiter. T.ex. kundkort, är det samma sak som presentkort?

Kommentarer

 • Hej Magnus,

  Här kommer en liten förklaring på några vanliga begrepp som vi använder oss av, hoppas det besvarar dina frågor.

  A
  • Användare - Någon som kan logga in i och använda systemet.
  • Användargrupp - En grupp med användare som har samma rättigheter i systemet.
  B
  • Betalsätt - Används för att ta betalt för en försäljning. Exempel: Kontant, Betalkort, Presentkort
  • Betalterminal - En betalkortsterminal för betalning via betalkort.
  • Betaltyp - Styr hur ett betalsätt ska agera i kassan. Exempel: Generellt, Integrerat betalkort, Kundkort
  • Bong - En utskrift, exempelvis i köket eller baren, med information om produkter som ska iordningställas.
  • Bonggrupp - Definierar hur produkter ska grupperas tillsammans på en bong, exempelvis förrätt, varmrätt, dessert.
  • Bongstyrning - Styr vilken bongtyp som ska skrivas ut på vilken skrivare.
  • Bongtext - En samling texter som kan skrivas ut som information på en bong. Exempel: Allergier, Stekgrader
  • Bongtyp - Används för att få styra vilka produkter som skrivs ut på samma bong, exempelvis kök eller bar.
  • Bord - En knapp i bordsöversikten som representerar ett fysiskt bord i restaurangen.
  • Bordsområde - Definierar ett område med bord inom restaurangen, exempelvis övervåning och nedervåning.
  C
  • COM-port - Ett uttag på datorn dit en seriekabel kan anslutas för att koppla extern hårdvara som skrivare eller kontrollenhet.
  E
  • Enhet - Används för att definiera egna enheter för att sälja produkter på. Exempel: 5-pack, 4 cl, 1 kg.
  • Enhetstyp - Anger en grundenhet som kan vara antal (styck), volym (centiliter) eller vikt (gram).
  F
  • Frambong - Bong som skrivs ut och meddelar att något som tidigare bongats med vänta" nu ska serveras. Exempel: Bong skrivs ut i köket och meddelar att bord 5 vill ha sin vamrätt."
  • Försäljningsmodul - Den modul som innehåller funktionalitet för försäljning. 
  • Försäljningsvy - En sida med produkter som kan säljas i kassan.
  H
  • Hårdvara - Avser fysiska enheter som systemet kan köras på eller interagera med. Exempel: Dator, skrivare, kontollenhet.
  J
  • Journal - I journalen samlas alla loggar och händelser i systemet. Denna kan exporteras till Excel, Word eller som PDF.
  K
  • Kassa - Avser en klient (dator) som kör försäljningsmodulen.
  • Kassalåda - En kassalåda är en fysisk låda" för förvaring av pengar tillhörande en kassa."
  • Kassanummer - Ett unikt nummer för att identifiera en kassa.
  • Klient - En klient är en dator som kan använda systemet.
  • Konto - Ett konto definierar vilket kontonummer något ska bokföras på.
  • Kontogrupp - En kontogrupp används för att gruppera konton eller andra kontogrupper.
  • Kontrollenhet - Kontrollenhet, ibland kallad "Skatteverkets svarta låda", måste alla kassaregister ha enligt lag, med några få undantag. Den måste vara godkänd av Skatteverket.
  • Kundkort - Kundkort kan användas av stamkunder för att ladda pengar för snabb betalning och/eller för att få bättre pris på utvalda produkter.
  • Kundkortsgrupp - Kundkortsgrupper används för att gruppera kundkort.
  • Kvitto - Ett kvitto är en bekräftelse på köp och betalning för en eller flera produkter.
  • Kvittokopia - En kopia på ett tidigare skapat kvitto.
  L
  • Licens - Licensen styr vilka moduler och därmed funktioner som är tillgängliga i systemet. Licensen styr även antal användare.
  M
  • Magnetkort - Ett fysiskt kort med data lagrat på ett magnetspår. Exempel: Bankkort, kundkort.
  • Magnetkortsläsare - En enhet som används för att läsa data från magnetspåret på ett magnetkort.
  • Modellbeteckning - Namnet på systemet som det registreras hos Skatteverket.
  • Modul - Avser en modul med viss funktionalitet i systemet. Exempel: Försäljning, Administration.
  • Momskonto - Ett momskonto definierar vilket kontonummer en given momssats ska bokföras på.
  • Momssats - En momssats är den procentsats som skall användas för moms.
  N
  • Nota - Innehållet i en varukorg kan sparas på en nota för senare komplettering eller betalning.
  P
  • Presentkort - Kundkortsfunktionen går även att använda som presentkort.
  • Prislista - Prislistor används för att sätta priser på produkter.
  • Produkt - En produkt representerar något som går att sälja i systemet.
  • Produktgrupp - Produktgrupper används för att gruppera produkter och andra produktgrupper i systemet.
  • Profil - En profil samlar inställningar för en grupp kassor av samma typ. Exempel: Barkassor, Restaurangkassor
  R
  • Resultatenhet - Resultatenhet motsvarar en avdelning inom företaget, t.ex. reception, restaurang eller bar och används för att märka upp den försäljning som genereras från respektive.
  • Retur - Med retur avses att lägga något i varukorgen med negativt antal, exempelvis för att korrigera ett tidigare inslag. 
  • Returkvitto - Ett kvitto med returnerade produkter, summan är negativ.
  • Returorsak - Returorsaker används vid returköp och korrigeringar på notor för att ange orsak till returen/korrigeringen.
  • RFID - RFID, Radio Frequency IDentification, är en teknik för att läsa information på avstånd från så kallade taggar.
  • RFID-kort/tagg - Ett fysiskt kort eller liknande med data lagrat i ett minne.
  • RFID-läsare - En enhet som används för att läsa data sparat på ett RFID-kort/tagg.
  • Ribbon - Ribbon avser den så kallade ribbonmenyn som används i systemet.
  S
  • Signaturrader - Avser rader som skrivs ut på kvitto eller returkvitto som kunden eller kassören ska skriva på.
  • Stilmall - Styr färg på försäljningsknappar i kassan.
  • Stol - Används för att gruppera produkter tillhörande en viss person i ett sällskap i varukorgen i kassan.
  • Streckkodsläsare - Används för att läsa streckkod på en produkt och lägga den scannade produkten i varukorgen.
  • Systemversion - Systemets versionsnummer.
  T
  • Tillverkningsnummer - Ett alfanummeriskt värde som finns på kontrollenheter och för varje kassa, detta skall registreras hos Skatteverket.
  V
  • Växelkassa - Avser de kontanter som finns i kassalådan.
  X
  • X-dagrapport - Se Z-dagrapport. X-dagrapport innehåller samma information men är en förhandsgranskning.
  Z
  • Z-dagrapport - En rapport med summerande värden för försäljning, returer med mera för en kassa under ett arbetspass.
  Å
  • Återköp - Se retur.
  Ö
  • Öppet pris - En produkt med öppet pris låter kassören sätta priset i kassan vid försäljningstillfället.
  • Öresavrundning - Anger om ett betalsätt ska öresavrundas till närmaste hela krona eller ej.
  Jonas

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.