Till senaste kommentaren

Komma igång med BookVisit-kopplingen?

Hejsan

Hur kommer jag igång med BookVisit-kopplingen?

Kommentarer

 • Hej

  Här är vår manual för uppstart av BookVisit-kopplingen:

  Uppstart
  För att det skall gå så smidigt som möjligt att komma igång med kopplingen mot BookVisit så följer här lite förberedelser som bör göras innan.

  Rumstyper
  Det är enbart möjligt att synkronisera de rumstyper som finns i Jupiter och innehåller minst ett rum. Vad rumstypen heter i Jupiter kontra BookVisit spelar ingen roll. Det går enbart att synkronisera en rumstyp i Jupiter mot en rumstyp i BookVisit. Tänk på att inställningen "+/- på webb" påverkar tillgängligheten i BookVisit och bör vara inställd på 0.

  Artiklar
  För att en artikel i Jupiter ska bli tillgänglig för synkronisering online måste valet "Bokningsbar online" markeras i artikelns egenskaper, se nedan.
  Vad artikeln heter i Jupiter kontra BookVisit spelar ingen roll. Det går enbart att synkronisera en artikel mot en tillvalsprodukt i BookVisit. För att underlätta det interna arbetet rekommenderar vi att artiklar som används mot BookVisit ges ett eget prefix, exempelvis "BV Frukost".

  Prislistor
  För att göra en prislista tillgänglig för synkronisering online måste valet "Tillgänglig för kanal" markeras i prislistans egenskaper.
  Prislistan måste även vara prissatt per rum (ej per person) samt ha en egen rad i prislistan för varje unikt antal boende i rummet. Alla rader måste vara säljbara alla dagar (kan sedan styras från BookVisit) samt ha min/max 1 dag.

  Ett tips är att först göra klart en rumstyp med alla ingående artiklar som man sedan kan kopiera och ändra rumstyp, antal boende och pris. Vad prislistan heter i Jupiter kontra BookVisit spelar ingen roll.

  Det går enbart att synkronisera en prislista mot ett prisavtal i BookVisit. För att underlätta det interna arbetet rekommenderar vi att prislista som används mot BookVisit ges ett eget prefix, exempelvis "BV Logi och Frukost".

  Koppling - Mappning
  Objekt i Jupiter (såsom rumstyper, artiklar samt prislistor) synkroniseras mot BookVisit via en unik identifierare ("GUID"), från och med nu kallad ID. Detta ID skapas automatiskt av BookVisit i samband med att objektet (rumstyp, tillvalsprodukt samt prisavtal och paket) skapas hos dem. För
  att lägga in detta ID i Jupiter så används verktyget "Jupiter - BookVisit adminstration". Nedan beskrivs funktionen i varje flik för sig.

  Översikt
  Visar övergripande status för de objekt som är aktiverade för synkronisering från Jupiter mot BookVisit.

  Rumstyper
  Visar de rumstyper som är aktiva i BookVisit. Här går det att välja vilken av Jupiters rumstyper som ska kopplas. Det bakomliggande ID som används visas i kursiverad text.

  Prislistor
  Visar de prisavtal som är aktiva i BookVisit. Här går det att välja vilken av Jupiters prislistor (som är tillgängliga för kanal) som ska kopplas. Det bakomliggande ID som används visas i kursiverad text.

  Observera att paket (i BookVisit) måste skapas med ett eget prisavtal och kan inte "ärva ett befintligt".

  Då skapas ett dolt prisavtal för paketet i bakgrunden hos BookVisit. Prislistan i Jupiter kopplas sedan mot detta dolda prisavtal. Denna begränsning beror i att prislistan i Jupiter enbart synkroniserar
  prisavtal (och inte paket). Denna prislista måste innehålla samma ingående artiklar som kopplat prisavtal i BookVisit.

  Tillvalsprodukter
  Visar de tillvalsprodukter som är aktiva i BookVisit. Här går det att välja vilken av Jupiters artiklar (som är tillgänglig online) som ska kopplas. Det bakomliggande ID som används visas i kursiverad text.

  Felkoder

  Bevaka synkroniseringen mellan Jupiter och Bookvisit under status-fliken för kanalhantering ('Register - Webbokning - Kanalhantering' ). Kontrollera om det finns felkoder genom att först välja period att granska, som standard väljs systemdatum, och filtrera därefter i rullisten bredvid genom att välja "Felloggar".

  De vanligaste felloggarna som märks med olika "funktion" under fliken "status" i "kanalhantering":

  Allmänt fel​​​

  Bokningshändelse - fel​​​

  Prisplan uppdaterad - fel​​​
  Anders

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.