Hyra ut stugor

För att börja hyra ut stugor behöver ett par saker göras. Kortfattat kan man säga att det är följande:

 1. Skapa kategorier
 2. Skapa objekt
 3. Skapa underobjekt
 4. Skapa prisregler och sätt pris
 5. Skapa tidsregler
Här kommer en genomgång av respektive steg.


1. Skapa kategorier

Börja med att tänka ut vilka kategorier du behöver. Är det samma standard på samtliga stugor, går det att bo lika många i stugorna, ska de hyras ut lika länge. Tänk igenom så att grupperar ihop likartade stugor. Du kan flytta om dessa senare, men det är ändå bra att tänka igenom detta i förväg.

Här följer ett exempel där vi ska skapa ett upplägg med 2 st. stugor för 2-4 personer och 4 st. stugor för 4-8 personer. För detta är det lämpligt med följande kategorier:
 • Stugor
  • 2-4 personer
  • 4-8 personer
I de respektive kategorierna lägger vi sedan så kallade "identifierbara poolobjekt". Det innebär objekt som det finns flera likadana av, men där det är viktigt att ändå hålla isär den ena 2-4 personersstugan från den andra. I dessa identifierbara poolobjekt lägger vi själva stugorna som underobjekt. Så här kommer det att bli:


Nu kör vi igång med själva skapandet av upplägget. Gör så här:
 • Börja med att fälla ut menyn "Upplägg" och välj sedan "Utbud"
Nu ska vi skapa en kategori som heter "Stugor". I den ska vi sedan lägga två ytterligare kategorier; "2-4 personer" och "4-8 personer". Det är i dessa två vi avslutningsvis lägger själva stugorna.
 • Välj "Kategori" och döp den till "Stugor". Som beskrivning kan du skriva något lämpligt och tillalande som gäller bägge typer av stugor. Tryck sedan "Spara".
 • Skapa sedan två kategorier till inuti "Stugor". Döp den ena till "2-4 personer" och den andra till "4-8 personer".2. Skapa objekt

Nu ska vi lägga upp själva stugorna.
 • Gå in i kategorin "2-4 personer" och välj "Skapa ny".
 • Välj att skapa "Poolobjekt - identifierbara". Detta innebär att du kan numrera dina stugor, t.ex. 101 och 102, men gästen kommer vid bokningstillfället inte att se någon skillnad på de två.
 • Döp objektet till "Stuga" och spara.
Nu hamnar du på en sida där du kan göra lite mer avancerade inställningar för det du ska hyra ut. Vissa inställningar - i rött - måste göras innan objektet går att boka, andra är frivilliga.
 • Börja med "Tidsinställningar" och ange mellan vilka tider det ska gå att boka - alltså när du vill att gästen ska anlända och avresa. Om det inte spelar någon roll kan du välja "Bokaren kan ändra".

3. Skapa underobjekt

Nu ska vi skapa själva stugorna - eller underobjekten som de kallas i systemet.
 • Tryck på "Skapa underobjekt".
 • Ange att två objekt ska skapas och att numreringen ska börja på 101.
 • Tryck "Spara".
 • Nu har systemet skapat upp stugorna 101 och 102.


4. Skapa prisregel och sätt pris

För att det ska gå att boka behöver vi även sätta ett pris - och för att det ska gå måste vi först skapa en prisregel. Det är via prisregler det går att ställa in så att stugorna har ett pris på helgen och ett annat på vardagar, men vi börjar enkelt med att skapa en prisregel som alltid gäller.
 • Tryck på "Skapa prisregel".
 • Döp regeln till "Gäller alltid", tryck "Spara".
 • Tryck "Spara" i nästa ruta också.
Nu har vi gjort en prisregel som alltid gäller. Det vi ska göra nu är att ange ett grundpris på 995kr för stugorna.
 • Tryck på "Lägg till pris".
 • Välj regeln "Gäller alltid".
 • Ange priset 995.
 • Låt det stå 1 i "Debiteringsvärde/antal".
 • Välj "Dygn" i "Debiteringsenhet" och spara.


Nu har vi gjort ett pris som alltid gäller.

Annat pris på helgen

Nu vill vi lägga upp så att helger är 200kr dyrare. Då måste vi återigen först skapa en prisregel. Gör så här:
 • Tryck på "Skapa prisregel".
 • Döp regeln till "Helgpris", tryck "Spara".
 • Kryssa nu i "Kan starta på" och välj "Lör" och "Sön".
 • Tryck "Spara".


Nu har vi talat om att regeln gäller om gästen ankommer lördag eller söndag. Nu ska vi koppla ett pris också.
 • Tryck "Lägg till pris".
 • Välj regeln "Helgpris".
 • Mata in att det ska kosta 1195kr och sätt debiteringsenhet till "Dygn".
 • Spara.
Nu finns det ett pris för vardagar och ett annat för helger.

5. Skapa tidsregel

Tidsregler styr ifall objektet ska "vara stängt" för bokning under specifika dagar eller datum. I detta exempel ska vi stänga så att det inte går att boka efter 2021-12-31.
 • Gå till "Upplägg" och "Tidsregler".
 • Välj "Skapa tidsregel".
 • Döp den till "Stängt från och med 2022".
 • Välj att den ska gälla från 2022-01-01.
 • Spara
Regeln är nu sparad, men utöver att den ska gälla från 1:a januari 2022 så har vi inte talat om specifikt vad regeln ska göra. 
 • Klicka därför på "Veckodagar".
 • Kryssa i samtliga veckodagar.
 • Aktivera "Stängt hela dagen".
 • Spara.

Nu har vi talat om att regeln ska gälla alla veckodagar och att det under dessa ska vara stängt. Detta i kombination med att regeln börjar gälla 2022-01-01 innebär att objekt som får denna regel kommer vara stängda från bokning från och med 2022-01-01.

Avslutningsvis måste vi även tala om att tidsregeln ska användas på våra stugor.
 • Gå till objektet "Stuga".
 • Gå längst ned och välj "Koppla tidsregel".
 • Välj regeln som nyss skapades "Stängt från och med 2022".
 • Spara.
Nu kan ingen boka stugorna från och med 2022-01-01.


Boka!

Nu är din uthyrning av stugor för 2-4 personer redo att bokas. Testa ditt upplägg via "Skapa bokning". Kom sedan ihåg att följa steg 2,3 och 4 för stugorna för 4-8 personer.
Anders

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.