Vad är nytt i Rebnis Jupiter 2020.1.0

Versionen släpptes 2020-05-04

✔ Stöd för E-faktura (Peppol3)
Jupiter uppfyller nu kraven för E-faktura via den så kallade Peppol3-standarden. För att det ska fungera måste faktura-mallen innehålla en del specifika variabler och värden. Vid uppdateringen skickar vi med tre mallar som är godkända att använda sig av. Ni kan lägga till egen logga i de mallarna, men resten av mallens innehåll bör ni konsultera oss eller er E-fakturaleverantör innan ni ändrar.


** Läs mer om hur ni kommer igång med e-fakturafunktionen här **

✔ Ändrad rapportering till SCB
SCB har ämnar att upphöra med den automatiska rapporteringen av inkvarteringssiffror. De kommer framgent istället vilja att ni loggar in på deras sida och manuellt bifogar en fil med era beläggningssiffror. Vi har i denna version förberett för den dagen SCB beslutar sig för att sluta ta emot inkvarteringssiffrorna via mail. När den dagen inträffar måste ni justera e-postadressen som står inskriven under "Register -> Inställningar -> Export".
Ni kommer då få ett mail med instruktioner hur ni rapporterar siffrorna vidare till SCB. Men som sagt, ni behöver inte ändra någonting förrän vi eller SCB uppmanar er till det. Siffrorna kommer till dess gå iväg automatiskt som vanligt.

✔ Jupiter flimrar
I Windows 10 har det hänt att Jupiter flimrat och blinkat ibland. Nu har vi hittat vad det berott på och därför kunnat laga det.

✔ Artikelinformation försvunnen i artikelöversikten
Om en artikels namn slutade med ett mellanslag visades inte detaljerad information om den artikeln i artikelöversikten. Det är nu justerat och den detaljerade artikelinformationen visas oavsett om namnet avslutas med ett mellanslag eller ej.

✔ Artikelanmärkning försvann tidigare vid flyttad bokning
Tidigare försvann eventuella inskrivna artikelanmärkning om en logibokning flyttades. Det har vi åtgärdat i och med denna version.

✔ Tagg för co-adress i fakturamallarna
I fakturamallarna går det nu att lägga till taggen <C/O ADRESS> för att låta systemet skriva ut inmatad co-adress på fakturan.

Anders Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.