Vad är nytt i Rebnis Jupiter 2023.3.1

Versionen släpptes 2023-05-04

✔ Förbättrad statistik till Price My Hotel Room

Vi har förbättrat vår integration mot Price My Hotel Room så att den nu skickar statistik för bokade grupp- eller konferensbokningar. Dessa siffror baserar sig på vilken SCB-typ som är angiven i bokningen, så det är viktigt att ni väljer rätt där för att statistiken ska bli rätt.✔ Visa vem som lagt till dynamiskt pris, när och vad det tidigare priset var

Det går nu i dynamiska priser-modulen att se vem som lagt till/ändrat ett pris, när ändringen gjordes samt vad det tidigare priset var. Ändringen gäller alltså i fönstret "Prisvariationer" under "Register -> Ekonomiregister".

Informationen visas när du ställer muspekaren över en cell med ett pris i. Dessutom visas ett övergripande meddelande längst ned till höger. Om prisändringen är gjord av Price My Hotel Room visas signaturen "#PM", i övriga fall visas användarens signatur.


✔ Ändrat funktionen "Varna om det finns notor vid avbokning"

Funktionen "Varna om det finns notor vid avbokning" under "Register -> Inställningar -> Allmänt" har tidigare fungerat lite bristfälligt i samband med avbokning av arrangemangsbokningar. Detta är nu åtgärdat.

Anders
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.