Vad är nytt i Rebnis Jupiter 2022.1.0

Versionen släpptes 2022-04-12

✔ Swish direkt i Netsterminalerna

Nets terminaler kan nu hantera Swish-betalningar direkt i kortterminalen. Kontakta Nets för att aktivera denna funktion. I Jupiter går det sedan att ställa in så att dessa betalningar redovisas på ett eget bokföringskonto. Det görs via "Register -> Inställningar -> Ekonomi -> Konton". Där går även att ställa in egna bokföringskonton för Amex- och Diners-betalningar.✔ Ärvda prislistor via BookVisit

Jupiter klarar nu i och med denna version av att ta emot bokningar från BookVisit som är gjorda via ärvda prislistor. Bokningen kommer att komma in i Jupiter på den prislista som den ärvda prislistan utgår ifrån och eventuella skillnader i pris mellan dessa justeras i Jupiter i form av ett prisavdrag.

Exempel:
Prislistan "Basavtal 2022" är mappad mellan Jupiter och BookVisit. I BookVisit finns sedan prisavtalet "Specialpris 2022" som utgår från "Basavtal 2022", men som är 10% billigare. I BookVisit finns även prisavtalet "Sista minuten" som även det ärvs från "Basavtal 2022", men är 25% billigare. De två sistnämnda prisavtalen finns inte i Jupiter och är därför inte heller mappade mellan systemen.
När en bokning görs i BookVisit på exempelvis "Sista minuten" så kommer bokningen i Jupiter att gå mot prislistan "Basavtal 2022", men ha en prisjustering så att priset i Jupiter stämmer överens med priset som BookVisit-bokningen hade. Samma sak om en bokning görs i BookVisit på "Specialpris 2022". Även den bokningen kommer att gå in i Jupiter på prislsitan "Basavtal 2022", men ha en annan prisjustering.

*** En känd begränsning i denna funktion är att det INTE fungerar om ni lägger till andra obligatoriska ingående artiklar i den ärvda prislistan jämfört med den som den utgår ifrån. ***


✔ Större medgäst-rutor

Det går nu att öka höjden på fönstret "Bokningsdetaljer" (den som dyker upp om du dubbelklickar på eller redigerar en tilldelningsrad) för att på så vis öka höjden på medgäster-delen av fönstret.


Även rutan som dyker upp när knappen "Medgäster" är nedtryckt (i "Tilldelningar"-fliken) har anpassats för fler medgäster i form av en vertikal rullist.✔ Fler än 9 bäddar i ett rum

Det är nu möjligt att lägga in att ett rum har fler än 9 bäddar. Det görs via "Register -> Rumsregister -> Rum".


✔ Längre e-postadresser

Det går nu att lägga in e-postadresser med upp till 254 tecken.


✔ Manuellt tillagda artiklar bokförs på rätt dag

Tidigare fanns en brist i systemet som gjorde att manuellt tillagda artiklar i en logibokning som sträckte sig i fler än ett dygn bokfördes en dag för tidigt. Detta är nu korrigerat och artiklarna hamnar nu på rätt dag.

Anders
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.