Vad är nytt i Rebnis Kassa 2.3.0

Versionen släpptes: 2019-09-10

✔ Drickshantering
Kassan kan nu hantera dricks och visa detta i bokföring, avstämningsrapport samt X/Z-dagrapport så att det blir enkelt att stämma av.

Ange ett bokföringskonto som dricks ska bokföras på under Inställningar > Ekonomi.

Dricks som lämnas via integrerade betalkortsterminaler (gäst knappar in dricksbelopp) bokförs automatiskt som dricks. För övriga betalsätt som t.ex. rumsnota kan dricks efterregistreras via Kassahantering > Dricks.

Dricks skickas även till Personalkollen och Caspeco.

 Kundforumet som startsida i kassan
Vid inloggning i kassan så visas nu vårt nya kundforum för att underlätta att hitta information.

 Butikens exemplar för rumsnota
För integrerad rumsnota går det nu att ställa in på betalsättet om en extra kopia (butikens exemplar) ska skrivas ut eller inte. Det är på som standard för de som redan har funktionen aktiverad men går nu att stänga av.

Rebnis Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.