Vad är nytt i Rebnis Jupiter 2023.3.0

Versionen släpptes 2023-04-06

✔ Automatisk synkronisering av priser mot Price My Hotel Room

Jupiter har nu möjlighet att automatiskt hämta priser från prissättningstjänsten Price My Hotel Room!

Läs mer om hur det fungerar här.
OBS: Funktionen är en tilläggsmodul


✔ Rapporten "Försäljningsstatistik, månad(INKL)" är lagad

Rapporten "Försäljningsstatistik, månad(INKL)" är lagad och går numera att ta ut igen.


✔ Lagat problem med för långa namn

Tidigare fanns det vissa situationer där programmet inte kunde hantera när långa texter matades in. Detta är nu lagat och gäller främst vid inmatning av postnummer samt inmatning av gästnamn i samband med att en nota skrivs ut.

Anders
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.